Zwichnięcia, skręceniaPrzy zwichnięciu lub skręceniu dochodzi do nadmiernego rozciągnięcia lub zerwania włókna torebki i więzadeł stawowych. Skutkiem jest przekrwienie, obrzęk i ból.
Wyróżniamy trzy stopnie skręcenia stawu; w zależności od stopnia stosuje się inne metody leczenia. Skręcenie pierwszego stopnia - zaleca się chłodzenie, opatrunek, aż do ustąpienia obrzęku. Następnie stosuje się masaż. Przy skręceniu drugiego i trzeciego stopnia stosuje się unieruchomienie, wydłuża się też okres rekonwalescencji.
O zwichnięciu natomiast mówimy, gdy tworzące staw kości przestają się ze sobą stykać.
Objawy występują podobne jak przy skręceniu. Dodatkowo może występować zniekształcenie obrysów stawu oraz brak ruchów czynnych. Niezbędna jest interwencja lekarska. W przebiegu rekonwalescencji stosuje się masaże w celu redukcji napięcia mięśniowego.


Zwichnięta stopa