Wady postawyZaliczamy je do chorób cywilizacyjnych. Mogą powodować zaburzenia w czynnościach wielu narządów, np. pogłębienie przednio-tylnych krzywizna kręgosłupa może skutkować gorszą wentylacją płuc i utrudniać dopływ krwi do mózgu.
Jeśli chodzi o wady kręgosłupa najczęściej występuje boczne skrzywienie kręgosłupa czyli skolioza. Polega ona na odchyleniu linii kręgosłupa od prawidłowego stanu i zazwyczaj występuje w płaszczyźnie czołowej (kręgosłup wygina się w lewo lub prawo).
Inne często występujące wady to plecy okrągłe (uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej). Nadmierne wygięcie kręgosłupa w części piersiowej powoduje jednocześnie zwiększone wygięcie w odcinku szyjnym.
Plecy płaskie charakteryzują się brakiem fizjologicznych krzywizn kręgosłupa natomiast plecy wklęsłe zwiększonym wygięcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.


Wada postawy